İLETİŞİM KURULMASI ESNASINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:11  adresinde mukim, Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. (“ Rasyotek” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

www.rasyocv.com adresinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla tarafımızla paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz, talep ve şikayetlerinizin takibi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak üzere çeşitli uygulamaların yürütülmesi faaliyetleri ile sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde sayılan amaçlar kapsamında, iş ilanı yayınlayan iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kişi ve kurumlar ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Rasyotek tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda iletişim formunu doldurarak tarafımıza iletmeniz halinde toplanabilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak tarafınıza sunulan haklarınız ve bu haklarınızın kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye www.rasyotek.com.tr URL adresli web sitemizden ulaşabilirsiniz.