GUNCEL CV ÜYELİĞİNE İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:11  adresinde mukim, Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. (“ Rasyotek” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Rasyotek olarak Güncel CV Projemiz kapsamında sunduğumuz iş ilanı paylaşma, iş başvurularını gerçekleştirme, işe alım süreçlerini dijital platformdan sağlama, İŞKUR vb. kurumların duyurularına erişme ve üyelik ile sağlanacak diğer imkanlardan yararlanmak üzere üyelik esnasında paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileri işlenebilecektir. Üyelik sonrasında ayrıca CV yükleme işleminin gerçekleştirilmesi kapsamında yine aynı amaçlar ve sunduğumuz hizmetlerden sizleri faydalandırmak üzere kimlik, iletişim, ses ve görüntü verileri, özlük, meslek deneyim ve açık rızanıza dayalı olarak paylaşacağınız engellilik durumuna ilişkin verileriniz, yine açık rızanıza istinaden paylaşacağınız referans kişilerine ait kimlik ve iletişim verileri Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde sayılan amaçlar kapsamında, iş ilanı yayınlayan iş ortaklarımız ile ve aleni olarak paylaşmanız halinde www.rasyocv.com adresi üzerinden herkese açık olarak paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Rasyotek tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda yükleyeceğiniz özgeçmiş veya üyelik gerçekleştirme yöntemleri ile toplanabilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak tarafınıza sunulan haklarınız ve bu haklarınızın kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye www.rasyotek.com.tr URL adresli web sitemizden ulaşabilirsiniz.